03/10/2018: Αποτελέσματα από αναλύσεις νερού της 13ης Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο