02/12/2019: Και νέα Αποτελέσματα από αναλύσεις νερού που ελήφθησαν στις 24 Οκτωβρίου και στις 7 Νοεμβρίου

 

 

Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων για την Πέμπτη 7η Νοεμβρίου 2019, όπως και τα αποτελέσματα της Πέμπτης, 24 Οκτωβρίου 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτύπωση Email