Διεύθυνση:
Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού
Αλεξάνδρεια
Ημαθία
Τηλέφωνο:
23330-27965
Αποστολή Email
(προαιρετικό)