14/07/2017: Ματαίωση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών σωλήνων κι άλλων μικροϋλικών

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΥΑ ΑΛ σύμφωνα με την απόφαση 97 της 14ης Ιουλίου 2017, ανακοινώνει την ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης & αποχέτευσης, χυτοσιδηρών υλικών & εξαρτημάτων ύδρευσης –αποχέτευσης & ομβρίων , όπως και μικροϋλικών ύδρευσης.

Την απόφαση θα τη βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο