24/05/2018: Απευθείας ανάθεση για τη παροχή υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού Β.Κ Αλεξάνδρειας » για τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας στο έτος 2018

 

 

Απευθείας ανάθεση για τη παροχή υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού Β.Κ Αλεξάνδρειας » για τη ΔΕΥΑ Αλ. στο έτος 2018

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού Β.Κ Αλεξάνδρειας» όπου θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

Για τη παροχή υπηρεσίας έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμόν 30/2018 μελέτη της Τ.Υ , ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.626,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς 

Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την 05/06/2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία (πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας. (Δ/νση: Πλατεία Σιδ.Σταθμού, Αλεξάνδρεια ΤΚ 59300). 

Γίνονται δεκτές μόνο σφραγιστές προσφορές. προσφορά θα πρέπει να γίνει σε έντυπο της ΔΕΥΑ Αλ, το οποίο μπορεί να παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως ή εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την αποστολή του μέσω  courier ή mail εφόσον προηγηθεί αίτημα να αφορά το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών και να πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας. 

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (εντός τελευταίου τριμήνου), στη περίπτωση της  ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.
  • Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001

Παροχή πληροφοριών 

Για περισσότερες πληροφορίες δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας  στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, τηλ:2333027965 fax: 2333027796 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Περνετζής Αργύριος , Αγοραστού Μαρία 

 

Για την ΔΕΥΑ  Δήμου Αλεξάνδρειας

 

Περνετζής Αργύριος

Αναπ.Δ/ντης ΔΕΥΑ Αλ

 

Συνημμένα: Φάκελος διαγωνισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο