Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις δειγμάτων νερού, που ελήφθησαν στις 22 Νοεμβρίου 2012 από τα παρακάτω σημεία που ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης: 

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στο παρακάτω αρχείο: 
Μελίκη 22-11-2012