09/07/2019: Αποτελέσματα από αναλύσεις νερού σε δείγματα που ελήφθησαν τον Ιούνιο του 2019 από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας

 

 

Ανακοίνωση

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού σε εικοσιένα (21) τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας τον μήνα Ιούνιο 2019.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.

 

Εκτύπωση Email