24/08/2016: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών για το έτος 2016

 

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων  & Ελαιολιπαντικών

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης  του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΔΕΥΑΑΛ) Προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Ν. Ημαθίας για την ανάδειξη αναδόχου καυσίμων και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου λιπαντικών στη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ » για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΑΛ έτους 2016 προϋπολογισμού 40.418,23 ευρώ (με ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 31 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 9:00π.μ και ώρα λήξης 10:00π.μ στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηρ. Σταθμού, άνωθεν ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των τευχών της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Αλ (www.deyaal.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση των τευχών της διακήρυξης είναι δωρεάν, η παραλαβή του εντύπου Οικονομική Προσφορά θα παραλαμβάνεται σφραγισμένο από την Τεχνική Υπηρεσία, και η παραλαβή του, είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Το έντυπο θα διανέμεται το αργότερο μία (1) πλήρη εργάσιμη ημέρα, πριν από την ημερομηνία  διεξαγωγής του διαγωνισμού, είτε αυτοπροσώπως είτε με courier, τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Σε περίπτωση παραλαβής με courier επιβαρύνεται ο ενδιαφερόμενος το κόστος αυτής και η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στη παραλαβή.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι ο κος Περνετζής Αργύριος και η κα Αγοραστού Μαρία που παρέχουν  σχετικά με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2333027965   Fax: 2333027796  όλες τις εργάσιμες ημέρες)

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο