ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης  του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΔΕΥΑΑΛ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη τεχνικοοικονομικά τιμή, για τη προμήθεια τριών μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων στο έτος 2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 14 του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 9:00π.μ και ώρα λήξης 10:00π.μ στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηρ. Σταθμού, άνωθεν ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας).

Η ηλεκτρονική διάθεση των τευχών της διακήρυξης είναι δωρεάν, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται σφραγισμένο από την Τεχνική Υπηρεσία. Το έντυπο θα διανέμεται το αργότερο μία (1) πλήρη εργάσιμη ημέρα, πριν από την ημερομηνία  διεξαγωγής του διαγωνισμού, είτε αυτοπροσώπως είτε με courier κατόπιν εξουσιοδότησης, τις εργάσιμες μέρες και ώρες της ΔΕΥΑ Αλ. σε περίπτωση παραλαβής με courier επιβαρύνεται ο ενδιαφερόμενος το κόστος αυτής και η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στη παραλαβή. 

Αρμόδιοι Υπάλληλοι ο κος Περνετζής Αργύριος και η κα Αγοραστού Μαρία που παρέχουν  σχετικά με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2333027965   Fax: 2333027796  όλες τις εργάσιμες ημέρες).

 

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο