03/04/2018: Απευθείας ανάθεση για τη παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας για το έτος 2018

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Απευθείας ανάθεση για τη παροχή υπηρεσιών
Λογιστικής υποστήριξης της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας για το έτος 2018

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας  όπου θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

Για τη παροχή υπηρεσίας έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμόν 06/2018  μελέτη της Τ.Υ , ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς 

Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την 13/04/2018   ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία (πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας.(Δ/νση: Πλατεία Σιδ.Σταθμού, Αλεξάνδρεια ΤΚ 59300). 

Γίνονται δεκτές μόνο σφραγιστές προσφορές. Στους οικονομικού φορείς επιβάλλεται η προσφορά θα πρέπει να γίνει σε έντυπο της ΔΕΥΑ Αλ, το οποίο μπορεί να παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως ή εκδηλώνοντας ενδιαφέρον μέσω της αποστολής mail του «υποδείγματος αίτησης» στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της επιχείρησης. Να αφορά το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών και να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας.

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς 

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (εντός τελευταίου τριμήνου) , στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) & προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε & Ε.Ε) αφορά τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Στη περίπτωση του φυσικού προσώπου άδεια εξάσκησης επαγγέλματος Α’ τάξης.
  • Βεβαιώσεις εργοδοτών ή συμβάσεις που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία τους σε ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 

Παροχή πληροφοριών 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, τηλ:2333027965 fax: 2333027796 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της επιχείρησης. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Περνετζής Αργύριος , Αγοραστού Μαρία 

 

Για την ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξάνδρειας

 

Περνετζής Αργύριος
Αναπ.Δ/ντης ΔΕΥΑ Αλ

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Μελέτη με αρ. 06/2018  ΑΔΑΜ:18REQ002559093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο