Ανακοινώθηκαν από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας τα ισχύοντα τιμολόγια ύδρευσης:

 Για τη Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας:

Αλεξάνδρεια.pdf 

Για τις Δημοτικές Ενότητες Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέος, όπως επίσης και για τις τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας:

Ενότητες.pdf