Δημοτική Επιχείρηση
΄Υδρευσης Αποχέτευσης
23330-27965

Επαφή

Τηλέφωνο:
2333027965

Φόρμα Επαφής

Αποστολή Email
(προαιρετικό)

Αναλύσεις Νερού

Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

Διακοπές νερού

Υποβολή Βλαβών

Συμπληρώστε την Παρακάτω Φόρμα

Created by Τμήμα Προγραμματισμού Δήμου Αλεξάνδρειας