Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας  ανακοινώνει ότι  σήμερα στις  27/06/2019  ημέρα Πέμπτη   και  ώρα : από  09:30 π.μ  εως και 10:30  π.μ , θα   γίνει  διακοπή νερού στη Τ.Κ  Καβασίλων λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα  τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

 

Εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ