ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας  ανακοινώνει ότι  σήμερα στις  03/07/2019  ημέρα Τετάρτη    και  ώρα  : από  09:00 π.μ  εως και 13:00  π.μ , θα   γίνει  διακοπή νερού στη Τ.Κ  Καβασίλων λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα  τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης  .
 
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .
           

Εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ