Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η


Επειδή οι Τ.Κ Πλατάνου και Τρικάλων υδροδοτούνται από κοινή γεώτρηση  και επειδή η ΔΕΥΑ ΑΛ εξαντλώντας όλα τα περιθώρια με την πλήρη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης καθ’ όλο το 24ώρο,υδροδοτεί τις δύο κοινότητες με 90m3/h, δηλαδή 2160m3 ημερησίως, κατ’ αναλογία δηλαδή 1m3 νερού την ημέρα ανα κάτοικο,  γι’ αυτό παρακαλούμε τους κατοίκους των ΤΚ Τρικάλων και Πλατάνου να μειώσουν κατά το δυνατό τις καταναλώσεις τους  και ειδικά αυτές τις οποίες προορίζουν για άρδευση κατά τις απογευματινές ώρες .

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Εκ της Τεχνικής  Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ