ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Αλ ανακοινώνει ότι σήμερα στις 29/08/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 09:30 π.μ εως 13:30 μμ , θα γίνει διακοπή νερού , για την αποκατάσταση βλάβης ύδρευσης στο εσωτερικό δίκτυο του κεντρικού τμήματος της Αλεξάνδρειας ,στις παρακάτω οδούς :

  1. Eπί της οδού Ελ.Βενιζέλου (ζυγοί αριθμοι) (από την οδό Δ.Βετσοπούλου εως την οδό Μακεδονομάχων ).
  2. Επί της οδού Μακεδονομάχων ( ζυγοί αριθμοί) (από την οδό Ελ.Βενιζέλου εως την οδό Εθν.Αντίστασης) .
  3. Επί της οδού Εθν.Αντίστασης ( από την οδό Μακεδονομάχων –Νικ. Πλαστήρα).
  4. Επί της οδού Αριστοτέλους ( όλη η οδός ).
  5. Επί της οδού Δ.Βετσοπούλου ( μονοί αριθμοί) (από την οδό Αριστοτέλους εως την οδό Ελ Βενιζέλου ).
  6. Επί της οδού Δημ.Πρόϊου (όλη η οδός).
  7. Επί της οδού Π.Μελά (όλη η οδός).
  8. Επί της οδού Κομνηνών (από την οδό Δ.Βετσοπούλου εως την οδό Ν.Πλαστήρα).
  9. Επί της οδού Ν. Πλαστήρα ( από την οδο Ελ.Βενιζέλου –Εθν.Αντίστασης )


Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.


Εκ της Τεχνικής  Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ