ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μητροπόλεως 44, Βέροια 59100

Πληροφορίες: Π. Δαμιανίδου

Τηλ. 2331350125

 

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα χημικής εξέτασης δειγμάτων νερού

Σχετ:1.Το αριθμ.ττρωτ.οικ.2280/23-05-2011 έγγραφό μας        
          2.Τα αρ.ττρωτ. 30/039/1998/24-05-2011, 30/039/1995/24-05-2011, 30/039/1999/24-05-2011, 30/039/2000/24-05-2011, 30/039/1997/24-05-2011 έγγραφα          
              της Β' Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης

   Σας γνωρίζουμε ότι τα δείγματα νερού που πήραμε την 23-5-2011 από τον Δήμο Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα:

1.      Βρύση Πλατείας Τ.Κ. Αράχου

2.      Βρύση Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ Πλατέος

3.      Βρύση Πλατείας Τ.Κ Σταυρού

4.      Βρύση Καφενείου Κουτσού-Στοΐκη Τ.Κ Τρικάλων

5.      Βρύση Κατ/τος Κατσίκα Ευθαλία- Δ.Κ Αλεξάνδρειας                             ,

Εξετάστηκαν από τη Β' Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης ως προς τη χημική σύσταση και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Βάση των γνωματεύσεων των Εκθέσεων εξέτασης των δειγμάτων από τη Β' Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης:


1.Το δείγμα νερού κρίθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ προς τις εξετασθείσες παραμέτρους (ΚΥΑ Υ2/2600/2001   Φ.Ε.Κ   892/Β/11-7-2001),   όπως τροποποιήθηκε   με   την   ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π./38295/2007 (ΦΕΚ 630/B/26-4-2007).

2.Το δείγμα νερού κρίθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ προς τις εξετασθείσες παραμέτρους (ΚΥΑ Υ2/2600/2001   Φ.Ε.Κ   892/Β/11-7-2001),   όπως τροποποιήθηκε   με   την   ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π./38295/2007 (ΦΕΚ 630/B/26-4-2007).

3.Το δείγμα νερού κρίθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ προς τις εξετασθείσες παραμέτρους (ΚΥΑ Υ2/2600/2001   Φ.Ε.Κ   892/Β/11-7-2001),   όπως τροποποιήθηκε   με   την   ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π./38295/2007 (ΦΕΚ 630/B/26-4-2007).

4.Το δείγμα νερού κρίθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ προς τις εξετασθείσες παραμέτρους (ΚΥΑ Υ2/2600/2001   Φ.Ε.Κ   892/Β/11-7-2001),   όπως τροποποιήθηκε   με   την   ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π./38295/2007 (ΦΕΚ 630/B/26-4-2007).

5.Το δείγμα νερού κρίθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ προς τις εξετασθείσες παραμέτρους (ΚΥΑ Υ2/2600/2001   Φ.Ε.Κ   892/Β/11-7-2001),   όπως τροποποιήθηκε   με   την   ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π./38295/2007 (ΦΕΚ 630/B/26-4-2007).

Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.