ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνονται αποτελέσματα από αναλύσεις δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τα δείγματα ελήφθησαν την περίοδο Απριλίου - Μαΐου 2015

Συνημμένα: Αποτελέσματα μετρήσεων