ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνονται αποτελέσματα από αναλύσεις δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τα δείγματα ελήφθησαν στις 9 Ιουνίου 2015

Συνημμένα: Αποτελέσματα μετρήσεων