ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου.

Τις αναλύσεις πραγματοποιεί η εταιρία AGROLAB με έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής.

 

Για την αναλυτική λίστα των αποτελεσμάτων ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.