ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας προσπαθεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους δημότες. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, ανακοινώνει τα νέα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου στις 8 Μαρτίου 2016.

Τις αναλύσεις πραγματοποιεί η εταιρία AGROLAB με έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής.

 

 Για την αναλυτική λίστα των αποτελεσμάτων ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.