ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016.

Τα αποτελέσματα θα τα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.