Ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑΑΛ

Ανακοινώνονται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις δειγμάτων που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 18 Απριλίου 2016.

Η ΔΕΥΑΑΛ έχει συμβληθεί με διαπιστευμένο ιδιωτικό χημείο για διεξαγωγή αναλύσεων με στόχο τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας του νερού.

Τα εναλάξιμα σημεία δειγματοληψίας νερού είναι:

  • Στις εισαγωγές των δεξαμενών
  • Στις εξαγωγές των δεξαμενών
  • Σε σημεία του υδρευτικού δικτύου
  • Σε παροχές καταναλωτών
  • Στις ιδιωτικές γεωτρήσεις

Οι έλεγχοι διεξάγονται σε τακτική βάση και περιλαμβάνουν σειρά χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων.

Τα αποτελέσματα περιέχονται στο συνημμένο αρχείο.