Ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑΑΛ

Ανακοινώνονται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις δειγμάτων που ελήφθησαν από τέσσερις (4) περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 11 Απριλίου 2016.

Τις αναλύσεις των δειγμάτων πραγματοποίησε το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι έλεγχοι διεξάγονται σε τακτική βάση και περιλαμβάνουν σειρά χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων.

Τα αποτελέσματα περιέχονται στο συνημμένο αρχείο.