Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα αναλύσεων από 22 σημεία μέτρησης από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας σε δείγματα που ελήφθησαν τη χρονική περίοδο 20 Σεπτεμβρίου έως και 19 Οκτωβρίου 2016.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο φάκελο.