Ανακοίνωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων που ελήφθησαν από σημεία μέτρησης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας στις 7 Φεβρουαρίου 2017.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο φάκελο.