Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα αναλύσεων από δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.