ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα  αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων από δείγματα νερού που  λήφθηκαν κατά την Τετάρτη  19/4/2017,  Πέμπτη 20/04/2017 από συνδημότες μας στην Αλεξάνδρεια  και Παρασκευή  21/04/2017  από σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια - Λύκεια) της  πόλης .

Σύμφωνα με αυτά διαπιστώνεται  ότι το νερό της πόλης δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο και είναι απολύτως ασφαλές και υγιεινό .

Περιμένουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων  από τα υπόλοιπα Δημοτικά σχολεία Νηπιαγωγεία και Γυμνάσια – Λύκεια, τα οποία θα ανακοινωθούν μόλις τα παραλάβουμε . 

Οι δειγματοληψίες συνεχίζονται και όλα τα αποτελέσματα αυτών θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, www.deyaal.gr και σε όλα τα ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένου του Τοπικού Τύπου .

Επίσης  σας ανακοινώνουμε  τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών αναλύσεων  του νερού των γεωτρήσεων που μαζί με το νερό των πηγών Τριποτάμου υδροδοτούν την πόλη της Αλεξάνδρειας , από  την ημέρα που προέκυψε το πρόβλημα της υπερχλωρίωσης μέχρι σήμερα.

 

 

Για τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Ο Πρόεδρος

 

Μπασδεκόπουλος Θεόδωρος

 

 

Συνημμένα:

α) Αποτελέσματα μετρήσεων από την εταιρία AGROLAB (21/04/2017)

β) Αποτελέσματα Φωτοχημικών αναλύσεων (27-04-2017)

γ) Αποτελέσματα μετρήσεων (27/04/2017)