Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας,, στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού για την πιστοποίηση της ποιότητας του πόσιμου νερού που προσφέρει στους δημότες, ανακοινώνει τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου στις 27 Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα παρελήφθησαν την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου και βρίσκονται πλέον διαθέσιμα στο κοινό, στο συνημμένο αρχείο.