Ανακοίνωση


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν την περίοδο 12 έως και 15 Ιουνίου, από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.