Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΔΕΥΑΑΛ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις νερού  στις 4/11/2011 σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας (Λουτρός, Καμποχώρι, Νησί, Βρυσάκι)

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από την εταιρία AGROLAB με έδρα τη Σίνδο Θεσσαλονίκης 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Δημ. Ενότητας Αλεξάνδρειας