Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας, την περίοδο 22 - 26 Νοεμβρίου 2018.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.