Φυσικοχημική ανάλυση νερού και Προσδιορισμός Βαρέων Μετάλλων σε δείγματα από τις Δημοτικές Ενότητες Αντιγονιδών και Μελίκης σε δείγματα που ελήφθησαν στις 05 Δεκεμβρίου 2011.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών
Δημοτική Ενότητα Μελίκης