Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης & Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, δημοσιεύει τα αποτελέσματα των αναλύσεων-ελέγχων νερού για υπολείμματα γεωφαρμάκων στη Γεώτρηση Παλαιόχωρας.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο:

Γεώτρηση Παλαιόχωρας