Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού από δείγματα που λήφθησαν από την περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καβάσιλας (Περίοδος 23-01 έως και 26-01-2012).

Δ.Δ. Καβάσιλας (Δερίλας Ιωάννης)
Δ.Δ. Καβάσιλας (Καφετέρια Έξαρχος)