Η ΔΕΥΑ ΑΛ ανακοινώνει αποτελέσματα από αναλύσεις δειγμάτων νερού
που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει αποτελέσματα από αναλύσεις διεγμάτων νερού τα οποία ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019.

Τα αποτελέσματα θα τα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.