Ανακοίνωση

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού σε εικοσιένα (21) τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας τον μήνα Ιούνιο 2019.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.