Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού από δείγματα που ελήφθησαν από τις περιοχές της Αγκαθιάς, του Σχοινά, του Δημοτικού Αμφιθεάτρου και του Δημοτικού Γηπέδου Αλεξάνδρειας την χρονική περίοδο 16 έως και 21 Φεβρουαρίου 2012:

Αποτελέσματα Αγκαθιάς 21-02-2012 (A)
Αποτελέσματα Αγκαθιάς 21-02-2012 (B) 
Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας 16-02-2012 (Α)
Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας 16-02-2012 (Β) 
Σχοινάς 16-02-2012 (Α)
Σχοινάς 16-02-2012 (Β) 
Γήπεδο Αλεξάνδρειας 16-02-2012 (Α)
Γήπεδο Αλεξάνδρειας 16-02-2012 (Β)