Σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι η παροχή νερού που καλύπτει τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας. Στην προσπάθειά της αυτή, οι συνεχείς δειγματοληψίες και έλεγχοι του νερού από διάφορα σημεία παροχής του δικτύου είναι το μέσο ελέγχου της ποιότητάς του. 

Στις 27 Μαρτίου 2012, λήφθηκαν δείγματα από τις Τοπικές Κοινότητες Αράχου, Κλειδίου, Λιανοβεργίου, Πλατάνου, Πρασινάδας και Τρικάλων της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής αναλυσής τους, έχουν ως εξής (αρχείο):

Αποτελέσματα Πλατέος 27-03-2012