Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που ελήφθησαν από υδατόπυργους του δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 25 Απριλίου και 10 Μαΐου 2012.

Υδατόπυργος Αλεξάνδρειας, Καμποχωρίου κ.α. 25/04/2012

Υδατόπυργος Λιανοβεργίου, Πλατέος κ.α. 10/05/2012