Η ΔΕΥΑΑΛ ανακοινώνει τα αποτελέσματα από την ανάλυση δείγματος νερού που λήφθηκε από την περιοχή του Αράχου του Δ.Δ. Πλατέος στις 8 Αυγούστου 2012.

Άραχος 08/08/2012