Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα από την ανάλυση δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από την περιοχή του Νέου Προδρόμου στις 29 Αυγούστου 2012.

Νέος Πρόδρομος