Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 


 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε δείγματα που ελήφθησαν από την περιοχή των Τρικάλων - Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε από την Εταιρία "AGROLAB A.E." (ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου).

Αναλυτικά αποτελέσματα Πλάτανος-Τρίκαλα