Ανακοίνωση


 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι αναλύσεις δειγμάτων νερού αποτελούν ένδειξη της ποιότητας των Υπηρεσιών που προσφέρει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας στους Δημότες. 

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχουν αναλυτικά αποτελέσματα από είκοσι ένα (21) δείγματα νερού που ελήφθησαν από επιλεγμένα σημεία του δικτύου, την Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014.