Κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2011, υποβλήθηκε κι εγκρίθηκε από το  Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης  Δήμου  Αλεξάνδρειας, ο Προϋπολογισμός του έτους 2011 της ΔΕΥ.Α.ΑΛ.

Απόφαση υπ' αρίθμ. 48/2011 -  Προϋπολογισμός