ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας ανακοινώνει, πως η αισθητή πτώση πίεσης που προέκυψε σήμερα το μεσημέρι στην πόλη της Αλεξάνδρειας, οφείλεται σε βλάβη από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογικό πίνακα αντλιοστασίου ύδρευσης που λειτουργεί και συμπληρώνει το νερό που υδροδοτεί την πόλη από τις πηγές Τριποτάμου .

Η βλάβη ήδη έχει αποκατασταθεί από τεχνικό συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας, αλλά μέχρι να επανέλθει η αρχική πίεση στο εσωτερικό δίκτυο διανομής νερού στην πόλη (προσδιορίζουμε ότι αυτή θα επανέλθει μετά την 11οο μ.μ.), πιθανόν να παρατηρηθούν φαινόμενα θολότητας του νερού, γι’ αυτό παρακαλούμε την προσεκτική και το ελάχιστον το δυνατόν κατανάλωση.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Εκ της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας


Περνετζής Αργύριος
Αν. Γεν. Δ/ντής ΔΕΥΑ Αλ