ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με δημοσίευμα, για αμέλεια και αδιαφορία της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας, για την βλάβη αποχέτευσης στην οδό Εθν. Αντίστασης (μπροστά στο Δημαρχείο), σας ενημερώνουμε για όλες τις νόμιμες διαδικασίες που ακολουθήσαμε, αλλά και για τις ενέργειές μας μέχρι σήμερα.

1) Η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Αλ. τον Οκτώβριο του έτους 2023, συνέταξε την υπ’ αρ.46/2023 μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση βλάβης αγωγού αποχέτευσης στην οδό Εθν. Αντίστασης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.336,98€ με ΦΠΑ

2) Με την υπ’ αρ. 129/2023 το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλ. ενέκρινε τη συγκεκριμένη μελέτη, και καθόρισε τη διενέργεια του διαγωνισμού με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

3) Την 13/11/2023 καταχωρήθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 1065 πρόσκληση σε εργολήπτες Δημοσίων έργων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23/11/2023.

4) Επειδή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23/11/2023, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, γι αυτό το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλ. την 14/12/2023, με την υπ’ αρ. 142/2023 απόφασή του έκρινε την διαδικασία άγονη και αποφάσισε την επανάληψη της πρόσκλησης με καταληκτική ημερομηνία την 31/1/2024.

Επειδή από τα μέσα Δεκεμβρίου μέχρι και σήμερα επικοινωνήσαμε με πολλούς εργολάβους και εταιρείες που έχουν πασσαλοσανίδες οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιδιόρθωση της βλάβης και δεν μπορούν να έρθουν γιατί έχουν τις πασσαλοσανίδες τους σε άλλα έργα γι’ αυτό αποστείλαμε e-mail στην μοναδική εταιρεία ( ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ), που έδειξε ενδιαφέρον.

Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του μας ενημέρωσε πως μέχρι τα τέλη Μαρτίου του τρέχοντος έτους θα μπορέσει να αποδεσμεύσει τις απαραίτητες πασσαλοσανίδες, από άλλο έργο που εκτελεί στη Χαλκιδική προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη της αποχέτευσης.

Αυτή είναι όλη η αλήθεια για όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας που αποδεικνύουν με στοιχεία ότι δεν υπήρχε καμιά αμέλεια και αδιαφορία από τους υπεύθυνους της επιχείρησης.

Συνημμένα υπάρχει το σχετικό αρχείο όλων των προαναφερομένων.


Εκ της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας


Τόκας Σωτήριος
Πρόεδρος Δ.Σ. Δ..Ε.Υ.Α.ΑΛ.

 

 Συνημμένα: Φάκελος βλάβης Εθνικής Αντίστασης