ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 

Την Πέμπτη 11 Αυγούστου στην Αλεξάνδρεια 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με πρόσκληση του δημάρχου Αλεξάνδρειας κ. Φώτη Δημητριάδη κλήθηκαν σε πρώτη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Αυγούστου και ώρα 2 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας, οι έξι αντιπρόσωποι-μέλη του διοικητικού συμβουλίου του «Συνδέσμου Υδρεύσεως Δήμου Αλεξανδρείας και Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας», για να εκλέξουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και την τριμελή εκτελεστική επιτροπή.

Μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» (Ν.3852/2010), μέλη του Συνδέσμου Υδρεύσεως είναι οι δήμοι Αλεξάνδρειας και Βέροιας, οι οποίοι συμμετέχουν στο εξαμελές διοικητικό συμβούλιο με τρεις αντιπροσώπους ο καθένας. Με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων ορίστηκαν οι αντιπρόσωποι των δύο δήμων στο διοικητικό συμβούλιο. Από το δήμο Αλεξάνδρειας συμμετέχουν ο δήμαρχος κ. Φώτης Δημητριάδης, ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Δημήτρης Βασιλόπουλος και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Χαράλαμπος Γκιόνογλου. Από το δήμο Βέροιας συμμετέχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δημήτρης Δάσκαλος και Θωμάς Αγγελίνας (από την πλειοψηφία) και ο κ. Γεώργιος Σουμπέκας από την μειοψηφία.

Στη συνεδρίαση, που έχει ειδικό χαρακτήρα με αποκλειστικά θέματα την εκλογή των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου, οι έξι αντιπρόσωποι των δύο δήμων αναμένεται να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τα δύο τακτικά μέλη της τριμελούς εκτελεστικής επιτροπής (σύμφωνα με το νόμο, πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου) και ένα αναπληρωματικό μέλος.

Η θητεία των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου είναι διετής και αναμένεται να λήξει με την εκλογή και εγκατάσταση των νέων οργάνων, στις αρχές του 2013.

Ο «Σύνδεσμος Υδρεύσεως Δήμου Αλεξανδρείας και Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας» ιδρύθηκε το 1965 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με μέλη τον τότε δήμο Αλεξάνδρειας και τις κοινότητες Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας, Αράχου, Αγκαθιάς, Βρυσακίου, Διαβατού, Επισκοπής Βέροιας, Καβασίλων, Κουλούρας, Μελίκης, Ν. Νικομήδειας, Ξεχασμένης, Π. Σκυλιτσίου, Προδρόμου, Πλατέος, Πρασινάδας, Παλατιτσίων, Σταυρού και Τρικάλων.

Στους σκοπούς του Συνδέσμου περιλαμβάνονται «η κατασκευή και συντήρηση του εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως των μετεχόντων εις αυτόν ΟΤΑ και η συντήρηση και λειτουργία του εν λόγω δικτύου υδρεύσεως». Ωστόσο, μετά πάροδο 45 ετών από την ίδρυση του Συνδέσμου, τη συγκρότηση των διευρυμένων δήμων Αλεξάνδρειας και Βέροιας με τον «Καλλικράτη» και τη λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α., είναι αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός των σκοπών του Συνδέσμου και η προσαρμογή της συστατικής του πράξης στα νέα δεδομένα, κάτι που αναμένεται να απασχολήσει τη διοίκηση του Συνδέσμου σε προσεχή συνεδρίαση.

 

(Από το Δήμο Αλεξάνδρειας)