ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας σας ανακοινώνει ότι στην περιοχή των Αμπελοτόπων  , υπάρχει πτώση πίεσης λόγω αφανούς βλάβης σε αγωγό  ύδρευσης , η οποία δεν εντοπίστηκε ακόμη από τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΥΑ ΑΛ.

Παρακαλούμε αν διαπιστώσετε οτιδήποτε, επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο του συνεργείου επιφυλακής στο  6979790823.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας. 

                        

Εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ