Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4483/2017 ενημερώνουμε τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας, πως μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης και να τις εξοφλήσουν μέχρι και σε 100 δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή των προσαυξήσεων, ανάλογα με των αριθμό των δόσεων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στην ρύθμιση αυτή είναι η 30 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες : Τηλ. 23330 27965

 

 

Εκ της ΔΕΥΑ ΑΛ

   

Μπασδεκόπουλος Θεόδωρος
Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας